Петрук Василь Григорович

Резюме

Google Scholar

ResearchGate

Scopus

Web of Science

Orcid

SPIE

Facebook

Автобіографічна повість "Любіть Україну"

Петрук В.Г. "НА ГРЕБЕНІ ВЕРШИН Й СВЯТИХ ШЛЯХІВ ЦВІТЕ ВЕСЕЛКОЮ ПРАБАТЬКІВСЬКА КРОПИВНА"

 

РЕЗЮМЕ
директора Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля
Вінницького національного технічного університету, Заслуженого природоохоронця України, доктора технічних наук, професора
ПЕТРУКА ВАСИЛЯ ГРИГОРОВИЧА

 

Народився 19 квітня 1958 року в с. Кропивна Хмільницького району Вінницької області. У 1975 році з золотою медаллю закінчив середню школу і вступив до Івановського хіміко-технологічного інституту (Російська Федерація), який закінчив у 1980 році за спеціальністю: хімічна технологія електровакуумних матеріалів та приладів. Кваліфікація: інженер-хімік-технолог. З 1980 по 1983 рік працював асистентом кафедри хімії Івановського енергетичного інституту, після чого був переведений до Вінницького науково-виробничого об'єднання “Жовтень”, де працював до 1985 року провідним спеціалістом технологічного бюро базового мікроелектронного цеху підприємства.

З 1985 по 1990 рік – у Вінницькому державному педагогічному інституті займався науковою роботою, був на посадах старшого лаборанта, завідувача лабораторіями оптики, молодшого наукового співробітника, після чого  зарахований асистентом кафедри хімії Вінницького політехнічного інституту (нині - Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)), де і працює по даний час.

У 1991 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. У 1993 році присвоєно учене звання доцента, а у 1994 році за комплекс науково-дослідних робіт – члена-кореспондента Української технологічної Академії по відділенню “Технологія інформатики, інженерних мереж життєзабезпечення населення і автоматизації виробництва”, у 2002 році – академіка Української академії економічної кібернетики по відділенню “Кібернетика екологічних процесів”, у 2007 році – академіка Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності по секції “Екологія”, у 2012 році – академіка Академії екологічних наук України, у 2015 році  – академіка Української національної академії природознавства. У 1998 році захистив докторську дисертацію. У 2001 році присвоєно вчене звання професора та головного наукового співробітника ВНТУ. З 2000 року завідувач кафедри хімії та екологічної безпеки, а з березня 2007 року директор Інституту екології та екологічної кібернетики ВНТУ. Член двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій, в одній з яких є головою ради, за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин, а також 21.06.01 – екологічна безпека. Член редколегії шести міжнародних наукових журналів.

Автор тринадцяти монографій, в тому числі “Сучасні екологічно чисті технології знезараження непридатних пестицидів”, “Екологічні аспекти термічного знешкодження непридатних отрутохімікатів”, “Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області”, “Автоматизований контроль оптичних параметрів водно-дисперсних середовищ”, “Спектрофотометрія світлорозсіювальних середовищ”, “Біомедичні оптико-електронні системи і апарати”, “Теоретичні основи оптичних методів вимірювань неоднорідних середовищ”, “Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів”, “Метод та засіб контролю витрат кисню пальника за потоком випромінювання полум’я”, “Спектрополяриметричний контроль концентрацій частинок полідисперсних водних середовищ”, “Автоматизований вимірювальний контроль та математичне моделювання оптичних параметрів біотканин”,  а також низки навчально-методичних посібників, в тому числі і з грифом МОНУ, для студентів екологічних та інших спеціальностей ВНЗ, а саме: Лабораторний практикум з курсу “Фізико-хімічні основи мікроелектронної технології”, “Оптоелектронні системи та пристрої”, “Основи науково-дослідної роботи”, “Радіація та радіоактивне забруднення”, “Хімія та основи матеріалознавства”, “Основи екології”, “Вступ до фаху”, “Природоохоронні технології”, “Екологія людини” та ін. Крім того, є автором понад 30 патентів на винаходи України та авторських свідоцтв, 2 підручників: “Вступ до фаху”, “Організація та методологія наукових досліджень”, понад 400 наукових робіт у галузі контролю, спектрофотометрії неоднорідних (дисперсних) середовищ, нових екологічно чистих технологій знешкодження та утилізації промислових і побутових відходів  та ін.  Співорганізатор декількох та учасник  понад  50 Міжнародних наукових і науково-практичних симпозіумів, конференцій, семінарів, зокрема, із екологічних проблем Подільського регіону та України. Є безпосереднім організатором I-го, II-го, III-го та ІV-го Всеукраїнських з'їздів екологів з міжнародною участю, які спричинили значний позитивний резонанс для розвитку екологічної галузі Вінниці, Подільського регіону і України в цілому.

З 2000 року за його ініціативи у ВНТУ було відкрито спеціальність Екологія та охорона навколишнього середовища. Організував кафедру екології та екологічної безпеки. Здійснює зі своєю кафедрою підготовку і випуск бакалаврів, спеціалістів і магістрів за цією спеціальністю. Створив і успішно керує інститутом екології та екологічної кібернетики ВНТУ. У 2001 році під його науковим керівництвом і безпосередньою участю було реалізовано проект Міністерства екології та природних ресурсів України з розроблення екологічно чистих технологій знешкодження непридатних пестицидів та інших токсичних речовин, накопичених у Вінницькій області; регіональної програми поводження з токсичними відходами, технічного завдання на проектування дослідно-промислового зразка мобільного комплексу для реагентного і термічного знешкодження непридатних токсичних відходів, а також дослідження стану організації інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у м. Вінниці та Вінницькій області, виконані за підтримки ЄС в межах проекту “Tacis” – “Допомога регіональному розвитку в Україні”. За замовленням Державного фонду фундаментальних досліджень МОНУ з 2005 р. виконуються міжнародні україно-білоруські проекти у співпраці з Інститутом фізики ім. Б. І. Степанова НАН Бєларусі та ін. У 2011р. під його керівництвом реалізовано  екологічний проект “Розроблення регіональної програми екологічного моніторингу Вінницької області. Починаючи з 1985 p., є відповідальним виконавцем і науковим керівником понад 15 держ- та госптематик. Під його науковим керівництвом захистилися 7 кандидатів наук, ще декілька аспірантів і здобувачів підготували до захисту кандидатські та докторські дисертації. Як науковий керівник та розробник унікального приладу для ранньої діагностики меланоми шкіри, є переможцем Всеукраїнського конкурсу Інноваційний прорив 2012. Переможець Всеукраїнського конкурсу Винахід 2012 у номінації Кращий винахід 2012 року у Вінницькій області.

Член обласної колегії охорони навколишнього природного середовища. Член робочої групи Міністерства освіти і науки України з розроблення Державного стандарту екологічної освіти. Експерт Державної комісії з акредитації і ліцензування МОНУ екологічних спеціальностей ВНЗ України. Член науково-методичної ради з екології МОНУ, в якій є заступником голови секції Прикладна екологія. Голова Подільського регіонального відділення Української технологічної Академії та Академії екологічних наук України. Член громадської ради при Вінницькій обласній раді та облдержадміністрації. Експерт Євросоюзу з інтегрованого управління та поводження з відходами. Президент Вінницької обласної екологічної молодіжної організації “Екотопія Поділля”.

Приділяє значну увагу підвищенню свого науково-методичного та кваліфікаційного рівня, зокрема пройшов підвищення кваліфікації при Національному університеті ім. Т. Шевченко за фахом Загальна хімія, в Міжгалузевому інституті при С.-Петербурзькому технічному університеті за спеціальністю “Нові інформаційні технології в екологічній освіті”, Свєнтокшиському технічному університеті, м. Кельце (Польща) з проблем сучасних водоочисних та водозберігаючих технологій країн Європи, Дослідницькому центрі Юліха (Німеччина) та ін.

Позапартійний. Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти та науки України. Вінницької обласної Ради та облдержадміністрації, управління освіти і науки Вінницької обласної держадміністрації, медаллю Української технологічної Академії “За досягнення”, орденом Мінприроди «За заслуги», занесений на обласну Дошку Пошани в номінації «Праця і звитяга Вінничан». Є лауреатом обласної премії ім. Івана Богуна. Відмінник освіти України.

Інститут та кафедра, якими керує, протягом останніх років визнані одними з кращих в університеті за рейтинговою системою оцінювання МОНУ. Користується повагою серед студентів та колег. Займає активну життєву позицію. Креативний, порядний, ініціативний. Доручену роботу виконує бездоганно і кваліфіковано.

Нагороджений почесним званням України "Заслужений природоохоронець України" (Указ Президента України від 1 грудня 2014 р. №900).

Адреса для контактів:
тел.:    0432-59-84-42 (каб.), 0432-59-84-43 (каф.), Факс: 0432-43-80-96,
E-mail:    petrukvg@gmail.com
http://eeb.vntu.edu.ua
http://ineek.vntu.edu.ua